40 dagentijd, Stille week en Pasen

STILLE WEEK en PASEN 2020

Witte Donderdag

Jezus kiest er voor om de ander te dienen.
Dit doet hij door een nederige taak uit te voeren, het wassen van de voeten.
Als symbool hiervoor gebruiken we viooltjes,
een teer bloemetje met grootse uitstraling, en een droogdoek !


Goede Vrijdag

Door de stip zijn drie rode kruizen zichtbaar, een verwijzing naar Golgotha.
Op de tafel voor de schikking zijn wat dobbelstenen gegooid.
Deze stenen herinneren aan het dobbelen op Golgotha.
We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers.
Het was de wreedste en meest vernederende straf die men kon bedenken.
De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudige beeld.
Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht.
Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van die drie kruisen.


Paasfeest

We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan.
De dood heeft niet het laatste woord.
De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen.
Wit als teken van een nieuw begin.
De bloesemtakken drukken de -nog een beetje ingehouden- vreugde
van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven.

Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal,
de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus,
is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn.
Ze staan met zijn allen om die ruimte heen.


Witte Donderdag

Marcus 14: 17 -25 Laatste Avondmaal

De witte calla’s verbeelden de 12 discipelen.
Temidden van hen de witte roos als Jezus
die het brood (de matzes) breekt en hen de wijn (druiven) te drinken geeft.


Goede Vrijdag

Marcus 15 vers 16-37 De kruisiging

De zeven flessen met anemonen vormen het kruis.
De kleur rood verwijst naar het bloed van Jesus.

Marcus 15 vers 16-37 De kruisiging

De zeven flessen met anemonen vormen het kruis.
De kleur rood verwijst naar het bloed van Jesus.


Stille Zaterdag


Paasfeest

“Laat, Heer, ons hart U toebehoren. En laat ons door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan.”

Het is Pasen
een nieuw begin om te
leven met het hart.

De 8 flessen staan in de vorm van een hart. In de teksten voor Pasen gaat het om “zien met het hart.” De uitbundige witte bloemen zijn het teken van een nieuw begin, leven met het hart. Een teken van rijkdom in het leven is de schoonheid van de natuur. Nu alles bloeit, daagt het ons uit om de grootheid van God te zien.
De liefde te herkennen.


STILLE WEEK en PASEN 2018

Witte Donderdag

Het laatste avondmaal wordt gevierd, de tafel staat gereed.

De symbolische schikking verbeeldt de voetwassing.
Kruik met linnendoek en een schaal water.
De witte tulpen staan voor gebed.


Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Het kruis is omwikkeld met prikkeldraad wat verwijst naar het lijden
evenals de rode anemonen.
De stenen symboliseren wat wij mensen als een steen op ons hart meedragen.


Stille Zaterdag


Paasfeest


STILLE WEEK en PASEN 2017

Witte Donderdag

Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Johannes staat daarbij centraal. De nadruk ligt op het dienen van de ander.

De schikking bestaat uit Brood, Beker en Schaal met witte bloemen.
Jezus staat op en neemt de kom om de voeten te wassen.
Hij gaat in zijn kracht staan en roept de andere op om te doen als hij.


Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Het kruis is omwikkeld met prikkeldraad wat verwijst naar het lijden evenals de rode anemonen. Na het doven van de paaskaars wordt een rode roos bij het kruis gestoken als teken van Gods liefde voor de mensen.
De stenen symboliseren wat wij mensen als een steen op ons hart meedragen.


Stille Zaterdag


Paasfeest

Gods kracht
Breekt door het donker
Van de dood heen
Licht raakt ons aan
Kom sta op
Deel het leven
Deel vertrouwen

God van licht en leven
In Jezus
Is de dood overwonnen
In die kracht
Mogen wij staan

Op deze paasmorgen zien we een schikking met witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer,
Zijn Licht en Liefde zijn opstandingskracht mag onze kracht worden
.


STILLE WEEK en PASEN 2016

Palmzondag

“Ontvangst in Jeruzalen”

Lucas 19:29-40

De lezing vertelt over de intocht in Jeruzalem. De mensen staan vol vreugde langs de weg.

De vreugde wordt gesymboliseerd door de hoog opgaande bloemen:
de witte tulpen en
de palmtakken.


Witte Donderdag

“De vrouw die olie over het hoofd van Jezus uitgoot”

Marcus 14:1-10
Een vrouw giet zeer kostbare olie uit over Jezus’ hoofd. Sommige van de aanwezigen in het huis van Simon waren geërgerd over de verkwisting van de dure olie.
Jezus zegt: de vrouw heeft iets goeds gedaan voor mij, ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd met het oog op mijn begrafenis.

De fles met olie in de schikking verwijst naar dit verhaal.

De rode anemonen zijn een vooruitwijzing naar Jezus’ lijden.

We vieren ook het Avondmaal; de witte bloemen verwijzen hiernaar, evenals de schaal met druiven en matzes.


Goede Vrijdag

“Het geheimenis van het kruis”

Onder het kruis zie je de rode bloemen.
Deze verwijzen
naar de legende
dat de bloeddruppels die
van het lichaam van Jezus vielen,
onder het kruis veranderden
in bloemen.


Stille Zaterdag


Paasfeest

“De Heer is waarlijk opgestaan”