Advent en Kerst

Advent 2020

Eerste zondag van Advent

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. De schaal is op vier pijlers geplaatst, vier wijnflessen.
Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.
Het getal 4 verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor eenieder, waar je dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers. De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.

Eerste adventszondag 29 november

In de Marcuslezing 13,24-37 gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. (Het Boek). De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verwachting.
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door, kome wat komt.


Kerstfeest 2019

De kroon op al deze kransen
is de bol in top.
De tijd van wachten
wordt afgerond met een bol
vol licht en bloemen.

Wit als kleur van zuiverheid,
licht omdat léven
veel licht nodig heeft.

In de kersttijd
wachten we op het licht
dat terugkeert aan de hemel.
De bol die we hier zien
is een tegenhanger van de hemel
die wij als een koepel waarnemen.

De lichtjes zijn de sterren.
Kerst zegt dat het Woord levend wordt.

Woord, licht en leven
zijn de drie steunpunten
waarop ons geloof kan rusten.

Johannes bemoedigt ons met het licht
en dat zien we terug
in de versiering van de bol
met groen, lichtjes en geurende bloemen.


Advent 2019

Eerste zondag van Advent

Micha 2:12
“Ik zal ze samenbrengen
als schapen en geiten
binnen de omheining,
als een kudde in de wei;
het zal daar gonzen van de mensen.”

Het geheel van deze schikking
rust op drie steunen.
Een oneindige cirkel van stekelig groen
is als de omheining voor de kudde,
beschermend.
De drie steunen zijn stevig genoeg
om alles te dragen en staan symbool
voor de Drieëenheid of zelfs voor het gezin;
moeder, vader, kind.
Micha beschouwt mensen als een kudde
die beschermd wordt in de kring.
Dat zien we hier.
Met hier en daar een plukje schapenwol.

Een cirkel is een sterke constructie
en moeilijk te verbreken.


Kerstfeest 2018

De aarde heeft een lichte kleur gekregen. In vier weken tijd van donker naar licht
Rondom de aarde zweven witte orchideeën als vlinders
Als symbool van het nieuwe leven
Daarmee kijken we ook al vooruit naar Pasen
De kleur wit is het teken van feest, het licht van de witte kaars verdrijft de duisternis.


Advent 2018

Eerste zondag van Advent
Van het donker naar het licht”

De basis van de schikking is de aarde met haar 4 windstreken.
Veel paars in de schikking.
Paars kan worden gezien als zwart waar al een klein beetje licht in zichtbaar is.
Het komende licht symboliseren we met kaarsen in de kleuren paars en roze.
De tule in de schikking is een verwijzing naar de engelen
die met een bericht uit de hemel naar de aarde komen.


Tweede zondag van Advent
“Van het donker naar het licht”

Kinderen in donker
Bogota
vinden soms graag
lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin


Derde zondag van Advent
“Van het donker naar het licht”

De basis van de schikking verbeeldt de aarde.
Het donkerpaars van 1e en 2e advent heeft plaatsgemaakt
voor meer roze in de schikking.
Het komende licht symboliseren we ook met een roze kaars


Kerstfeest 2017


Advent 2017

Eerste zondag van Advent

Jesaja 40

Van stenen is een weg verbeeld. Onder de schikking een paarse doek
die verwijst naar de kleur paars van advent.
Advent beleven is op weg gaan en uitzien naar een nieuw perspectief.
De stenen verwijzen naar de `hardheid` van deze tijd
en daar tegenin het roepen van een nieuwe verwachting.
Ondanks alle chaos onrust en geweld is er toch het licht van de verwachting.


Tweede zondag van Advent

Jesaja 2:2-5

Het visioen van vrede:
Zwaarden omgesmeed tot ploegijzers…
Het prikkeldraad staat voor oorlog, onrecht in de wereld.
De kaars en witte rozen, als teken van hoop op vrede en gerechtigheid.


Derde zondag van Advent

Jesaja 35:1-7

De kleur is roze. Paars wijkt voor het licht dat doorkomt.

Laat het dorre land zich verheugen, weelderig bloeien,
Laat haar uitbundig juichen en jubelen,
De dorstige grond wordt een waterrijke fontein.
Kijk een teken van hoop: Water welt op, aarde wordt vruchtbaar.


Vierde zondag van Advent

Een kleurrijke schikking bij het kerstspel:

‘Welkom bij tuinderij Bloemenrijk, waar u de mooiste, kleurige bloemen kunt kopen!’


Kerstfeest 2016

Jesaja 52: 7-10 ; Lucas 2:1-20

dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd

goede God
wij danken u
dat wij in Jezus
het visioenen de wereld
omgekeerd
kunnen herkennen
heelheid
te midden van alle
gebrokenheid

Voluit vieren we vandaag
dat God in de geboorte van Jezus
de wereld omkeert.
Licht breekt ontstuitbaar door.
Op de spiegel zien we nog een een stukje gebroken glas;
de wereld omgekeerd is er,
en tegelijk ook nog niet.
We blijven dromen
en vergezichten zien.


Advent 2016

Eerste zondag van Advent

Jesaja 2:1-5, Matteüs 24:32-44

Op deze eerste adventzondag horen we over het visioen van vrede
en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen.

Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien
– waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen.
Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.


Tweede zondag van Advent

Op de tweede adventzondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin.
Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp.
De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt,
dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking.
Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug !


Derde zondag van Advent

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door.
We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft,
midden tussen de stenen van de woestijn.
We zien, al is het maar voor even.


Vierde zondag van Advent

Jesaja 7: 10-17 – Mattheus 1: 18-25

We horen hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt,
dit wordt verbeeld door het gipskruid.
De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

‘Dromen van vrede
de wereld omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid
de dag kleurt
goede God
versterk in ons de droom
van liefde
die de wereld omkeert’

Kerstfeest 2015

De gouden ster als symbool voor de geboorte van Jezus.
De witte bloemen symboliseren de reinheid
van het pasgeboren Kind.


Advent 2015

Eerste zondag van Advent

Lucas 1:5-25

De bol,
verborgen binnen de bladeren,
verwijst naar de verwachting
van Elisabeth en Zacharias.
Zij leefden in deze tijd in afzondering.

De stenen
verwijzen naar het zwijgen van Zacharias.
Zij wachtten op de nieuwe toekomst
die hen is aangezegd:
de geboorte van het kind.
Dit heeft betrekking op de mensentijd
(chronos; de tijd van de klok).

De kaars
verwijst naar Gods licht
en Gods tijd (kairos).
Het gaat er in de Adventstijd om,
om jezelf te openen
voor de verwachting,
het nieuwe begin.


Tweede zondag van Advent

Bovenop de schikking zien we een scepter als teken van koninklijkheid.
Waar zoeken- of vinden we die?
In de kerk horen we hoe Jezus een zoon van David is
Jezus heeft iets koninklijks

Er is een bloembol nog erg in de knop met een vermoeden welke kleur het wordt.
Symbool voor het verlangen naar wat nog komen moet.

Aan de zijkant de Davidster als verwijzing naar Davids zoon
die stralend in ons leven komt.


Derde zondag van Advent

Lucas 1 : 39-56

Deze derde advent staat in het teken
van de lofzang van Maria.
De tijd van op weg gaan.
Volgens Lucas zong de zwangere Maria
toen ze op weg was naar Elisabeth
het “Magnificat”

De lelie symboliseert barmhartigheid
en staat ook symbool voor Maria.


Vierde zondag van Advent

Bij het kerstspel
“Slopen kan altijd nog”

De ronde bol
staat voor de veiligheid
en geborgenheid van een huis.

In de bol verschillende bloemen
die symbool staan
voor de verschillende mensen.

De ster en lichtjes
symboliseren de komst
van het kindje Jezus