Beeldspraak

BEELDSPRAAK in de pastorie…
“Schepping”

Mijn lieve creatieve Caroline nam een keer deel aan een leuke workshop ‘schilderijen maken met allerlei materialen’. Naast verf gebruikte ze karton, vilt, kraaltjes en tissues.

Tot haar verbazing kreeg ze een servetje in handen met een kopie van de eerste bladzij uit een oude bijbel in het Latijn: In principio creavit Deus… – Genesis 1, het verhaal van de schepping. Ze knipte er de woorden uit die pasten bij de afbeelding waarmee ze al begonnen was: de derde dag van de schepping. God roept het droge tevoorschijn en laat de aarde het jonge groen van bomen en planten voortbrengen. Een dag waarvan twee maal geschreven staat dat God zag dat het goed was. Et vidit Deus quod esset bonum. Dubbel gezegend, die derde dag – daarom trouwde men ooit bij voorkeur op de derde dag van de week, de dinsdag. “En op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea…”, vertelt Johannes daarom veelzeggend in zijn Evangelie. Als de mensen ter wereld komen, worden ze al opgewacht door bloemen en boomvruchten, door liefde en zegen. Die blijven, hoeveel schaduwen er ook overheen vallen.

in den beginne –
in principe is het goed
ondanks besmetting

ds. Freek Schipper.