Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. In de kerkenraad wordt het beleid voor de lange en korte termijn bepaald. Doordat in de kerkenraad de lijnen van de verschillende werkvelden samen worden gebracht, kunnen de diverse activiteiten daar gecoördineerd worden.

Ds. Freek Schipper
Freek Schipper
Predikant / Preses
Trees Kakebeke
Trees Kakebeke-v.d. Heijden
Ouderling-scriba
Kees van Harten
Kees van Harten
Ouderling kerkrentmeester
Hans de Rooij
Ouderling kerkrentmeester
Esther v.d. Cshee
Esther van der Schee
Jeugdouderling
  
Piet Kakebeke
Piet Kakebeke
Ouderling
Theresia KoelewijnTheresia Koelewijn
Ouderling
Sjoerd Ennenga
Sjoerd Ennenga
Ouderling
 
Colinda Gabriëls
Colinda Gabriëls-Fonteine
Diaken
Jan Heuseveldt
Jan Heuseveldt
Diaken
Anja van Iwaarden
Anja van Iwaarden
Diaken
 
Maria Muller
Maria Muller-
v.d. Berg
Diaken
Tuti Sanderse
Tuti Sanderse
Diaken