Overzicht kerkdiensten

KERKDIENSTEN

Reserveren voor kerkdiensten

Van harte welkom in de kerk! Wil je een kerkdienst bijwonen, geef je dan – tot uiterlijk twee dagen voor de dienst – op bij onze scriba, Trees Kakebeke, tel. 0111 416389.

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app

Zondag 13 december Derde Advent
10.00 uur: ds. Freek Schipper

Zondag 20 december Vierde Advent, Kinderkerstspel
10.00 uur: ds. Freek Schipper


Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Geen nieuwe data bekend

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Geen nieuwe data bekend