Nieuwsbrief

Zondag 29 november– zaterdag 12 december
Liturgische kleur paars

KERKDIENSTEN…

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen…Van harte welkom in de kerk! Wil je komen, geef je dan – tot uiterlijk twee dagen voor de dienst – telefonisch op bij onze scriba, Trees Kakebeke, tel. 0111 416389.
In het kerkgebouw bij binnenkomst en vertrek graag een mondmasker op doen.


Kerkdiensten online
Via www. kerkomroep.nl: Bij Vind uw kerk invullen Zierikzee. U krijgt vier kerken te zien. Kies hieruit de Geref. Thomaskerk. Daarna kunt u op de datum van uitzending een keuze maken: luisteren, kijken of opslaan.

De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.

KERSTACTIE VOEDSELBANK…Kerst komt er weer aan. Voor de mensen die gebruik maken van de Voedselbank is dat een moeilijke tijd. De diaconie wil kerstpakketten, of overtollige producten uit kerstpakketten, inzamelen voor de Voedselbank. Een winkelwagen wordt vanaf de eerste Advent (29 november) 4 zondagen in de hal van de kerk gezet. Zo heeft iedereen ruim de tijd om iets in te leveren. De diaconie draagt er zorg voor dat de producten bij de Voedselbank terechtkomen.Helpt u mee om minderbedeelde mensen ook een fijne kerst te geven? We delen zo een beetje van onze overvloed.
Bij de volgende diakenen kunnen ook producten van kerstpakketten ingeleverd worden:Colinda Gabriëls: Volkerakstraat 51 (kan de hele dag)Maria Muller: Kiekendiefstraat 30 (na 18.00 uur)Tuti Sanderse: Volkerakstraat 32 (na 18.00 uur)Anja van Iwaarden Weststraat 9 (na 18.00 uur)
Adventskalender 2020, “Geef licht”…”Geef licht – het goede leven met elkaar delen” is het thema van de Adventskalender 2020. De kalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar Kerst. Voor iedere dag is er een Bijbeltekst met een vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of citaat.De adventskalender ligt in de ontmoetingsruimte van de kerk. Bent u niet in staat om naar de kerk te komen, vraag dan aan een gemeentelid of die er een voor u mee wil nemen. Ook kunt u bellen naar Jan Heuseveldt (telefoon: 06198711830 na 14:00uur) of Giel van Leeuwen (telefoon: 0111416839 na 18:00 uur). Ook kunt u een e-mail sturen: gielvleeuwen@zeelandnet.nl o.v.v. Adventskalender 2020 (vergeet niet uw naam en adres te vermelden). Ten slotte kunt u de adventskalender 2020 ook gratis(*) bij Kerk in Actie aanvragen.(*) Met het aanvinken van de knop ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ geeft u toestemming om benaderd te worden door de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie met een giftvraag of nieuws en productinformatie. Natuurlijk verstrekt Kerk in Actie uw gegevens nooit aan derden.Namens de diaconie/ ZWO, Giel van Leeuwen
Wereldlichtjesdag 2020…Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Voor 2020 is dat op 13 december. Op deze dag, om 19.00 uur ’s avonds, steken mensen wereldwijd een kaarsje aan ter nagedachtenis, op welke wijze dan ook, aan overleden kinderen. Al vele jaren ontmoeten we elkaar op deze avond in de ontmoeting ruimte van de Thomaskerk. Door de coronacrisis kan deze ontmoeting dit jaar helaas niet doorgaan. Toch willen we dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan en er op een andere manier vorm aan geven.Kent u iemand die hier mogelijk belangstelling voor zou kunnen hebben, wilt u mij dat dan even laten weten?Willy Schouls, wisk@zeelandnet.nl, tel. 0111-412461
Kaartenactie…De coronatijd met alle beperkingen duurt nu al maanden. Er wachten ons lange wintermaanden met feestdagen in december. Wat zou het fijn zijn als er een kaartje in de bus valt, als je door omstandigheden meer aan huis gebonden bent. Een teken dat we als gemeenteleden met elkaar meeleven en verbonden blijven, ook nu we elkaar niet meer in de kerk of bij de koffie kunnen ontmoeten.Wil jij/wilt u in deze tijd iemand met een kaartje verrassen, neem dan contact op met Gonnie Hordijk, h.hordijk@solcon.nl of 0111-416208. Dan krijg je één of meer adressen om een kaartje naar toe te sturen.
LEVEN IS MEELEVEN…Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.
AGENDA…Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nl